news
羅霖醒目老闆唔會做蠢事20 Mar, 15

【東方日報】前亞姐羅霖向來注重健康,且保養得宜,去年她入股醫務中心,主力宣揚嬰兒臍帶血庫,卻被指跟其另外代言的醫學美容有牴觸。羅霖表示入行多年深知行規,不會做愚蠢的事,她笑指曾被相士批易招惹是非,惟有寄望新一年能遠離小人!

 

羅霖去年七月入股醫務中心,跟好友伍詠薇及肥媽一同成為股東,而羅霖主要負責宣揚BB臍帶血庫及有關的醫療部門,她說:「我自己一向關注健康,嗰陣我啲小朋友出世時,我都有幫佢哋儲臍帶血,我一直都支持呢樣嘢,同埋我屋企有老有嫩,我哋公司有埋普通門診,自己小朋友有乜傷風感冒都嚟睇番,始終每個人都實會有病痛,我入咗股,認識多咗最新嘅醫學消息,我覺得好開心!」現時羅霖還有經營酒業,她說要兼顧兩門生意,事事親力親為,又要照顧小朋友,生活十分充實。